17 Ağustos 2015

Cemevleri ibadethane statüsüne girdi.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararına dayanarak, “Cemevi ibadethanedir. Aydınlatma giderleri ödenmelidir.” hükmüne vardı. Bu karar üzerine cemevleri de cami, sinagog, havra gibi “ibadethane” statüsüne girdi. Artık cemevlerinin aydınlatma giderleri Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden ödenecek ve belediyeler cemeveleri için arsa tahsisi yapabilecek.