01 Ekim 2008

Çocukların Genel Sağlık Sigortası’ndan faydalanma imkanı genişletildi.

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklik ile erkek çocukların öğrenci olma halinde 25 yaşına kadar, kız çocuklarının evlenene veya işe girene kadar sağlık haklarından faydalanabilecek.