01 Ocak 2008

Dezavantajlı gençler için SODES programı yürütülmeye başlandı.

SODES projeleri ile istihdam edilebilirliğin artırılması, toplumun dezavantajlı kesimlerinin, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yoluyla ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılmalarının sağlanması bölgedeki çocuk ve gençlerin kendilerini daha iyi ifade etmelerine katkı sağlandı.

Yaşadıkları yer dolasıyla dezavantajlı olan gençler SODES programı sayesinde her türlü sosyal, sportif, sanatsal ve teknolojik imkâna erişti. Gençler arasında fırsat eşitliği sağlandı.