09 Ocak 2003

Aile Mahkemeleri kuruldu.

Modern hayatta aileyi ilgilendiren sorunların çoğalması ve çeşitlenmesi sebebiyle hukuk kurallarını uygulayacak olan genel mahkemelerin bilgi birikimi ve zamanı yetersiz kalması,  sadece aileye ilişkin kuralları uygulayacak ve denetleyecek olan özel görevli aile mahkemelerinin kurulması zorunlu hale getirdi. Bu kapsamda, aile hukukundan doğan dava ve işleri görmek amacıyla Aile Mahkemeleri kuruldu. Aile sorunlarının bu ihtisas mahkemeleri çevresinde evli hakimler tarafından görülmesi ve uzlaşı aranması kararı alındı. Bünyesinde birer psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanı bulunduran bu mahkemeler, yargılama yetkisinin yanı sıra aile yapısının korunması adına da koruyucu, eğitici ve sosyal tedbirler alma yetkisine sahip.