01 Ocak 2005

Avrupa’nın en büyük Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi kuruldu.

Avrupa’nın en büyük Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile afet ve olağanüstü hallere yönelik acil müdahale kapasitesi oluşturuldu. Yurt içinde ve yurt dışındaki olaylara müdahale edebilecek kabiliyete sahip bu ekipler başta Van depremi olmak üzere, ülke olarak iftihar ettiğimiz görevler yerine getirdi. UMKE ekibi halen 5.367 personel ile hizmet vermeye devam etmektedir.