01 Ocak 2005

Çocuğun Psikososyal Gelişiminin Desteklenmesi Programı yagınlaştırıldı.

Ruhsal bozukluklara erken müdahale imkanı veren Çocuğun Psikososyal Gelişiminin Desteklenmesi Programı yaygınlaştırılarıldı. Program çocukların psikososyal gelişimini destekleme yöntemlerini birinci basamak sağlık hizmetleri içine entegre ederek gelişimin en hızlı olduğu gebelik ve 0-6 yaş döneminde çocuğun gelişimini desteklemeyi, gelişimi etkileyebilecek risk etmenlerini erken belirleyip, erken müdahale etmeyi amaçlamaktadır.