01 Mayıs 2006

Sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında birleştirildi.

Sosyal güvenlik kurumlarının 5502 sayılı Kanun çerçevesinde tek bir “Sosyal Güvenlik Kurumu” çatısı altında bir araya getirildi.