05 Şubat 2015

Avrasya'daki Aleviliği ve Bektaşiliği akademik açıdan inceleyecek çalışmalar başladı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik, üniversite bünyesinde kurulan Avrasya Alevilik ve Bektaşilik Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin Alevilik ve Bektaşilik'le ilgili akademik çalışmalar yürüteceğini belirtti. Merkezin diğer görevleri ise merkez tarafından yayımlanacak olan akademik araştırma dergisi, elektronik posta, bülten ve benzeri vasıtalarla, araştırma yapan kişilere, kurumlara ulaştırmak, ayrıca konferans, panel ve sempozyumlar aracılığıyla geniş halk kitlelerine sunmaktır.