10 Kasım 2014

Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği’ne kamu yararı statüsü verildi.

Türkiye’de Alevi toplumu üzerine çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları ve dernekler arasında merkezi Nevşehir’de bulunan Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği kamu yarına statüsüne kavuştu. Bu sayede bağış ve diğer dernek işlerinde pek çok kolaylık sağlandı. Bununla birlikte söz konusu statüye sahip derneklere tanınan yasal ayrıcılıklar Hacı Bektaş Veli Kültür Denerği’ne de tanındı.