03 Kasım 2013

Nevşehir Üniversitesi'nin adı "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi" olarak değiştirildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı demokratikleşme paketi dahilinde alınan kararla Nevşehir’de bulunan Nevşehir Üniversitesi’nin adı “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi” olarak değiştirildi. Hacı Bektaş Veli, Anadolu Alevileri için büyük öneme sahip bir isimdir. Anadolu Aleviliğinin temel felsefelerini oluşturan Hacı Bektaş Veli, tekkesini Nevşehir’e kurmuştur.