12 Eylül 2010

12 Eylül darbecilerini yargılama yolu açıldı.

Meclis Genel Kurulu’nda, 12 Eylül'e yargı yolunu açan 25. madde 337 oyla kabul edildi. Teklifin 25. maddesiyle Anayasa'nın, 12 Eylül dönemindeki Milli Güvenlik Konseyi üyeleri ile bu dönemde kurulan hükümetler ve Danışma Meclisi'nde görev alanların yargılanmasını önleyen, Geçici 15. Maddesi yürürlükten kaldırılıyor.