16 Ağustos 2012

Kuran-ı Kerim ve Siyer (Hz. Muhammed’in hayatı) dersleri seçmeli olarak kabul edildi.

Buna göre ortaöğretim kurumları haftalık ders çizelgelerinin 2. Grup seçmeli dersler listesine Kuran-ı Kerim haftada 2 saat, Hz. Muhammed’in hayatı 2 saat, Temel Dini Bilgiler 1-2 saat olarak eklendi. Ortaöğretim kurumlarında seçmeli ders saatleri de okul türüne göre değişen oranlarda artırıldı.