30 Eylül 2013

Yayınlanan demokratikleşme paketi ile ibadet özgürlüğü yasal güvence altına alındı.

Demokratikleşme Paketiyle yaşam tarzına saygı güvence altına alınıyor. Kişilerin bireysel ibadetlerinin ve inanç gereklerinin engellenmesine yaptırım getiriliyor. Şapka Kanunu’na ve Harf Kanunu’na uymayanlar için TCK’da öngörülen cezai müeyyide kaldırılıyor.