18 Mayıs 2008

BM Engelliler Sözleşmesi TBMM’de onaylandı.

Engelli haklarının uluslararası standartlara göre korunması bakımından önem taşıyan BM Engelliler Sözleşmesi TBMM’de onaylandı. toplam 50 maddeden oluşan bu sözleşme taraf olan devletlere, engellilere karşı ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve onların yaşam standartlarını yükseltmek gibi yükümlülükler getirmekte.