08 Haziran 2011

Engelli vatandaşlarımız için yeni bir kurum kuruldu.

Özürlüler İdaresi ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü lağvedilerek yerine Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü kuruldu. Kurumun başlıca maksadının engelli vatandaşların insan hak ve özgürlüklerinden eşit şekilde yararlanmaları ve topluma etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak olduğu belirtildi.