14 Temmuz 2009

Engellilerin Haklarına İlişkin BM Sözleşmesi yürürlüğe girdi.

Engellilerin tüm insan hak ve özgürlüklerinden eşit şekilde yararlanmasını teşvik ve temin etmeyi ve insanlık onurunu daha saygın kılmayı amaçlayan Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.