10 Haziran 2003

Özel sektörde engelli istihdam etmek zorunlu hale getirildi.

Kamuda engellilerin çalışabilmeleri için ayrılmış kadrolar vardı ancak özel sektör engelli bireyleri iş olanağı konusunda mağduriyete uğratmaktaydı. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. Maddesinde yapılan değişikliikle özel sektöre de engelli istihdam etme zorunluluğu getirildi. Bu sayede Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine göre kamu ve özel sektörde çalışan engelli sayısı 2002 yılında 45.000 civarında iken 2015 sonu itibarıyla 100.000’i geçti.