26 Ekim 2016

Özel sektörde engelli istihdamını artırma konferansı düzenlendi.

Türkiye’de ve İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerde yaşayan engellilerin istihdamında farkındalığı artırmak amacıyla 26 Ekim’de başlayan konferans 3 gün sürdü. Konferans süresince düzenlenen 6 ayrı oturumda engellilerin haklarına ilişkin uluslararası ve ulusal düzeyde düzenlemeler, engelli bireylerin istihdamdaki mevcut durumları ve karşılaştıkları güçlükler, mesleki eğitimleri ve mesleki rehabilitasyonları alanında yürütülen çalışmalar, işgücü piyasasının farklı sektörlerinden görüşler, engelli bireylerin istihdamında geleceğe ilişkin farklı sektörlerden öneriler ve engelli bireylerin istihdamında ülke deneyimleri ele alındı.