03 Mayıs 2013

‘Sakat’, ‘özürlü’ ve ‘çürük’ gibi ifadeler ulusal mevzuattan çıkarıldı.

Engelli vatandaşlarımıza “yetersiz” etiketi yapıştıran ve kırıcı karşılıkları olan ifadeler için yeni bir düzenleme yapıldu. Yapılan düzenleme ile “sakat” , “özürlü” ve “çürük” gibi ifadeler ulusal mevzuattan çıkarıldı. Bunların yerine genel kabul gören  “engelli” ibaresi getirildi.