20 Şubat 2020

Türkiye’nin ilk ‘’Aile Temelli Erken Müdahale Programı” için hazırlıklar başladı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli çocukların doğumdan yetişkinliğe kadar düzenli takip edilip, desteklenmesini amaçlayan Türkiye’nin alanında ilk  “Aile Temelli Erken Dönem Müdahale Programı’ için harekete geçti.

Sağlık, beslenme, erken çocukluk eğitimi, çocuk koruma gibi farklı boyutları bir araya getiren politika, sadece engelli çocuklara değil, aile, bakıcılar, hane, mahalle ve okula uzanan geniş bir çerçevede uygulanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın bir araya gelerek gerçekleştireceği Ulusal Erken Müdahale Programı ile bebek ve çocukların gelişimlerinin takip edilerek, olası risklerin tespit edildiği bir "erken uyarı sistemi" kurulması öngörülüyor.

Kısa, orta ve uzun vadede 0-3 yaş çocuklara yönelik hizmetlerin her çocuğa ve ailesine ulaşacak şekilde tasarlanması, engelli çocukların refahının sağlanması ve sonraki yaşlarda verilmesi gereken hizmetlerin planlanması için kurumlar arası iş birliğinin artırılmasını sağlayacak çalışmayla yeni izleme mekanizmalarının da oluşturulması hedefleniyor.

Bakanlığın, bu kapsamda başlattığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile UNICEF iş birliğinde düzenlenen “Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı Geliştirilmesi Çalıştayı”nda öncelikle bu alandaki mevcut uygulamalar ve yasal altyapı ele alınacak, sorun alanları ve çözüm yolları tespit edilecek.

Çalıştaydan çıkacak raporla  ulusal erken müdahale programının geliştirilmesi için yol haritası ortaya konulacak.