01 Ocak 2011

Gayrimüslim cemaatlerine 2 milyar dolar değerin üzerinde vakıf malı iade edildi.

Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname’yle azınlık vakıflarının 1936 yılından sonra edindikleri gayrimenkuller için hak sahibi olmalarının yolu açıldı. 1974’teki Yargıtay kararının ardından Hazine’ye devredilen ve azınlık vakıflarına geri verilecek yüzlerce gayrimenkul arasında çok sayıda bina, otel, kilise, bahçe, fabrika ve çeşme bulunuyor.