27 Temmuz 2018

Kilise ve sinagog gibi azınlık ibadethanelerinin bedelsiz bir şekilde azınlık vakıflarına devredilmesi Süryani ve Yahudi azınlıkları sevindirdi.

Mardin'de yaşayan Süryaniler, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Vakıflar Meclisinin aldığı, Genel Müdürlüğün idaresindeki kilise, sinagog gibi ibadethanelerin azınlık vakıflarına bedelsiz tahsisini sağlayacak kararı sevinçle karşıladı.