01 Ocak 2012

Müfredata Hristiyanlıkla ilgili ders eklenmesi için çalışmalara başlandı.

Hristiyan öğrencilerin okullarında Hristiyanlık ile ilgili dersler alabilmelerini sağlayacak bir müfredatın hazırlıklarına ve ilgili ders kitaplarının yazımına başlandı.