12 Eylül 2012

Türk vatandaşı olmayan gayrimüslim çocuklara dinî cemaat okullarına kaydolma hakkı tanındı.

2012-2013 öğretim yılından itibaren kayıt dışı Ermeni göçmenlerin çocukları ve Suriye’den gelmiş Ermeni mülteciler de dahil olmak üzere, vatandaş olmayan Rum Ortodoks ve Musevi öğrencilerin dinî cemaat okullarına kayıt yaptırmalarına izin verildi.