16 Şubat 2021

Türkiye mobbinge karşı önlem almaya devam ediyor

Türkiye iş yerlerinde uygulunan mobbing’e karşı mücadeledeki kararlı duruşu devam ediyor.

Devlet, mobbing'e maruz kalan çalışanlarını koruyor. Kamu kurumlarında mobbing’i önlemek için Alo 170 şikayet hattı aktif olarak çalışıyor. Yapılan çalışmalar ve alınan önlemler sayesinde Türkiye'de mobbing 2019'a göre yüzde 32 azaldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işyerlerinde mobbing'e karşı 'sıfır tolerans' ilkesiyle çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bakanlığın, kasıtlı ve art niyetli sistematik davranışlar, aşağılama, dışlama ve özellikle çalışanların sindirilmesi gibi eylemleri önlemek için ALO 170 hattı ile çalışanların yanında olduğunu vurguladı.

ALO 170 hattı, mobbing’e maruz kalan kamu çalışanlarına psikologlar aracılığıyla yardım ve destek sağlıyor. Son 10 yılda ALO 170 hattından 102.429 mobbing çağrısı alınmış, bunların 5.957'si şikayet başvurusu olarak işleme konuulmuştur. 2019 yılında ise 16.703 kişi mobbingden korunurken bu rakam 2020 yılında yüzde 32 azalarak 11.346'ya geriledi.

Kamu kurumlarında mobbing’i önlemek amacıyla genelge yayınlandı

Bakanlık tarafından ALO 170 hattı üzerinden sağlanan desteğin yanı sıra 2011 yılında İşyerlerinde Mobbing’in Önlenmesine Dair Genelge de yayınlandı. Genelge'de; İşyerlerinde psikolojik tacizin öncelikle işverenin sorumluluğunda olması ve işverenlerin çalışanları mobbinge maruz bırakmaması için tüm önlemlerin alınması amaçlanmıştır. Genelgede yer alan bir diğer önemli unsur ise, toplu iş sözleşmelerinde mobbing’i önleyici hükümlere yer verilmiş olması. Bunlarla birlikte, kamu müfettişlerinin psikolojik taciz şikayetlerini özenle incelenmesi ve bir an önce sonuçlandırılması gibi hususlarda tedbirlere de yer verildi.

Personel bilgilendirme kılavuzu hazırlandı

Ayrıca, mobbing’in önlenmesi ve mobingle mücadelede eğitim faaliyetlerinin koordinasyonu için bir bilgilendirme rehberi hazırlandı ve ilgili kamu kurumlarına dağıtılması sağlandı. Bilgilendirme kılavuzunda işyerinde mobbing’in önlenmesi için 2023 yılına kadar geçerli olan Ulusal İstihdam Stratejisi'nde bazı maddelere de yer verildi. 'Özel Politika Gerektiren Grupların İstihdamının Artırılması' temel politikası doğrultusunda mobbing ve ayrımcılıkla mücadele için düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.