23 Kasım 2004

15 yaşını bitirmiş gençlere dernek kurma hakkı verildi.

5323 sayılı Dernekler Kanunu’nda yapılan değişiklik ile dernek kurma ve derneğe üye olma hakkı 18 yaşından 15 yaşına indirildi. İlgili yasaya göre 15 yaşını bitirmiş her genç bir derneğe üye olma ve bir dernek kurma hakkına sahip. Böylece gençlerin daha erken yaşlarda sivil toplum faaliyetlerinde aktif olmalarının öne açıldı.