29 Mart 2015

Çocuk Destek Merkezleri oluşturuldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, suç mağduru, suça sürüklenen ve sokakta yaşayan çocukların yaş, cinsiyet ve ihtisas alanlarındaki farklarını gözeterek korunmalarını sağlamak ve sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırmak için Çocuk Destek Merkezleri oluşturdu.

Daha önceden Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri ve Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri olarak adlandırılan merkezler, çocukların korunmaya muhtaçlığı ve mağduriyetlerine işaret ettiği düşünülerek Çocuk Destek Merkezleri olarak yeniden adlandırılarak tek çatı altında toplandı.

Merkezlerin vizyonu suça sürüklenen çocukların temel gereksinimlerini karşılamak, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek, aile ve yakın çevrelerine dönmelerini veya diğer sosyal hizmet modellerine hazır hale gelmelerini sağlamak.

Bu merkezler; çocukların mağduriyet, suça sürüklenme, sokakta yaşama, gebelik, madde bağımlılığı durumlarında; yaş gruplarına (11-14/15-18)  ve cinsiyetlerine göre ihtisaslaştırılıyor. 11 yaş altı benzer nedenlerle korunma altına alınan çocuklar ise aile bakım modellerinden öncelikli olarak yararlanabiliyor.