01 Eylül 2013

Genç girişimcilerin şirketlerine vergi muafiyeti sağlandı.

Gençlerin ticari hayata atılmalarını kolaylaştırmak ve fikirlerini hayata geçirebilmenin önünü açmak için 29 yaşını doldurmadan iş kuran gençlere vergi muafiyeti sağlandı.