10 Aralık 2010

Yurt dışında öğrenim gören yükseköğrenim öğrencilere burs ve kredi imkânı tanındı.

6082 sayılı Kanun ile ön lisans, lisans veya doktora düzeyinde yükseköğrenim gören öğrencilerin, faydalandıkları burs ve öğrenim kredisi hizmetlerinden yurt dışında da faydalanabilme imkânı getirildi.