31 Mart 2018

Kamuya “eski hükümlü” işçi alınmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak istihdam edilecek “eski hükümlülerin” tanımı yenilenerek affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlarla milli savunmaya karşı suç işleyenlerin istihdam edilecek eski hükümlü tanımının dışında sayılacağı düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Devlet sırlarına karşı işlenen suçlar ve casusluk, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olanlar da bu tanımın dışında tutulacak.