21 Mayıs 2016

Ücret ve primin bankalar aracılığıyla ödenmesine dair yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her istihkakın bankalar aracılığıyla ödenmesine dair yönetmeliğin üzerinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ücretlerin bankalar aracılığıyla ödenmesi durumunda 10 olan işçi sayısı alt sınırı 5’e çekildi.

İş yerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümleri uygulayan işverenler ve üçüncü kişiler de çalıştırdıkları işçi sayısının en az 5 olması halinde ücretleri bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlü tutuldu.