08 Mart 2012

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun yürürlüğe kondu.

Şiddete uğrayan ve şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, sürekli takip altında olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çıkarıldı. Kanunla belediyeler de şiddete uğrayan kadınlara yardım etmekle mükellef kılındı.