08 Ocak 2015

“Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı” adlı proje kamuoyuna sunuldu.

Proje kapsamında kadının aile içindeki konumunu desteklemek amacıyla atılan somut adımlar arasında doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürelerin memuriyet kıdeminde değerlendirilmesi; işçi ve memurlara doğuma bağlı olarak ilk çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay, üçüncü ve sonraki çocuklarda 6 ay yarı zamanlı çalışma hakkı tanınması; işçi annenin ölümü ve prematüre doğumlarda izin haklarının genişletilmesi; doğan birinci çocuğa 300 TL, ikinci çocuğa 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklara 600 TL olmak üzere her çocuk için anneye doğum hediyesi olarak ödeme yapılması; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı izniyle açılan kreşlere 5 yıl vergi istisnası ve belediyelere kreş açma zorunluluğu getirilmesi bulunuyor.