15 Nisan 2011

Babalara da ücretsiz izinden faydalanma imkânı sağlandı.

Doğum sonrasında babalara da ücretsiz izinden faydalanma hakkı verildi. Resmî Gazete’de yayınlanan karara göre eşi doğum yapan memura, eşinin devlet memuru olup olmadığına bakılmaksızın aylıksız izin verileceği açıklandı. Ancak söz konusu izin hiçbir şekilde doğumdan itibaren 24 ayı geçemezken eğer eşlerin her ikisi memursa bu izni birbirlerini takiben kullanabilecekleri de maddeler içinde yer aldı.