17 Haziran 2010

Başbakanlık Genelgesi’yle Kadın İstihdam Üst Kurulu oluşturuldu.

Başbakanlık tarafından hazırlanan Kadın İstihdamının Arttırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması konulu genelge resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genelgenin amacı; kadınların istihdamını arttırmak, sosyo-ekonomik konumlarını güçlendirmek, toplumsal yaşamda kadın-erkek eşitliğini sağlamak ve “eşit işe eşit ücret” ilkesini hâkim kılabilmekti. Tüm bu hedeflere ulaşabilmek için bakanlıkların, kamu kurum-kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin katılımı ile Kadın İstihdam Üst Kurulu oluşturuldu.