03 Kasım 2018

Devlet ev hanımlarının emeklerini karşılıksız bırakmıyor.

Devlet ev hanımlarının emeklerini karşılıksız bırakmıyor ve onlara vergi ödemeden esnaflık hakkı tanıyor. Aynı zamanda standardın altında bir primle emeklilik imkânı da sunuyor.

Vergi Kanunu'ndaki “Esnaf Muaflığı” düzenlemesiyle özellikle ev hanımları için geçerli olan motorlu taşıt kullanmama, bir iş yeri açmaksızın perakende ticaretiyle iştigal etme, gezici olarak bir mesleği icra etme ve eve işçi almamak şartıyla üretim yapıp satma şartları vergide muafiyeti sağlıyor. Bunun için vergi dairelerine başvurup “Esnaf Muafiyet Belgesi” alıp 3 yılda bir yenileme zorunluluğu var. Ayrıca muafiyet belgesi alan ev hanımları isterlerse sigortalı da olabiliyor. Belgesi olanlar SGK'ya müracaat ederek bu yıl için 25 gün prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı oluyor. Yatırılan primler Bağ-Kur kapsamında değerlendiriliyor.

Ev hanımlarının bu düzenleme kapsamında emekli olabilmeleri için aranan şartlar ise 18 yaşından büyük olmaları, zorunlu sigorta gerektiren işlerde çalışmamaları, sahip olduğu sigorta nedeniyle aylık alıyor olmamaları ve gelir vergisinden muaf olduğunu belgelemeleri.