02 Nisan 2015

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışanların sigortalı sayılması hükme bağlandı.

Ev hizmetlerinde ay içerisinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışan sigortalıların bildirimi ve sigorta primlerinin ödenmesi ile ilgili olarak “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin doldurulup sigortalı ile birlikte imzalandıktan sonra SGK ünitelerine müracaat edilmesi gerektiği İş Kanunu’nda bildirildi.