10 Haziran 2003

İş Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle doğum izni süresi arttırıldı.

Yapılan düzenlemeyle kadın işçilerin doğum izinleri güvence altına alınırken bebeğin hakları da gözetildi. Kadın çalışanlar için daha önce 12 hafta olan doğum izni süresi, 8 haftası doğum öncesi ve 8 haftası doğum sonrası olmak üzere 16 hafta olarak düzenlendi. Ancak çalışanın isteğine bağlı olarak sağlık durumu uygun bulunduğu ve doktor onayı olduğu müddetçe doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışmaya devam etme ve kalan 13 haftayı doğum sonrasında kullanma hakkı tanındı. Doğum izni süresince çalışanın günlük kazancının 66.6’sı ödenmeye devam ederken aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet eşitliği ilkesi gözetilerek daha düşük bir ücret tayin edilemeyeceği de hükme bağlandı.