15 Mayıs 2008

Kadın ve gençlerin sigorta priminin 5 yıl süreyle kademeli olarak ödenmesine karar verildi.

Kadınları iş gücüne katmak ve yeni istihdam olanakları sağlamak amacıyla İş Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle kadın ve gençlerin sigorta primlerinin ödenmesine karar verildi. Kanunda belirtilen şartları da yerine getirdikleri takdirde kadınlar ve 18-29 yaş arası gençlerin sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarın, 12-54 ay arası değişen sürelerde, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacağı hükme bağlandı. Bu gençlerin ve kadınların mevcut istihdama ilave olarak işe alınmaları hâlinde ise 5 yıl boyunca kademeli prim indirimi yapılmasına karar verildi.