03 Temmuz 2021

Kadına şiddete karşı 4. Eylem Planı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4. Ulusal Eylem Planı’nı açıkladı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada eylem planında yer alan hususların belirlenen çerçevede ve sürede amacına ulaşmasını temenni ederken, “Her ne sebeple olursa şayet aile yapımızda bir bozulma varsa bunun sorumluluğunu sadece kadına veya erkeğe yüklemek sorunun yarısını görmezden gelmek demektir." ifadelerini kullandı. Erdoğan, kadına şiddet meselesinde ortada bir mağdur varsa bir de failin mevcut olduğunu söylerken, "İşte bunun için iktidara geldiğimiz günden beri kadına yönelik şiddetle mücadele, öncelikli konularımız arasında yer almıştır. Şahsen de bu konuyu daima yakından takip ettim, atılan her adımı destekledim, yaşanan her sorunla bizzat ilgilendim.” dedi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele her daim sürdürülecek

Daha önce kadına yönelik şiddetle ve kadınların insan olarak sahip oldukları haklarını kullanabilmesi konusunda ettikleri mücadeleyi bugün de yarın da sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

“Nitekim tek tip bir müdahaleyle neticeye ulaşılamayacağı belli olan bu hassas konunun çözümü için zaman içerisinde farklı politikalar geliştirdik ve uyguladık. Son günlerde bazı çevreler, bugün, yani 1 Temmuz itibarıyla resmen çekildiğimiz İstanbul Sözleşmesi'ni, kadına yönelik şiddetle mücadelede bir geriye gidiş olarak yansıtmaya çalışıyor. Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi'yle başlamadığı gibi bu sözleşmeden çekilmeyle de bitecek değildir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu mücadelenin uzun soluklu, sabır ve toplumsal mutabakat gerektiren bir süreç olduğunun farkında olduklarını belirtirken, kadına yönelik şiddetin tamamen ortadan kalkmasının, tüm kesimlerin inancı ve çabasıyla mümkün olduğunu söyledi. Erdoğan, bu küresel sorunu, tüm dünya gibi kendilerinin de yasal düzenlemeler, önleme, koruma ve kovuşturma alanlarında ihtisaslaşma ile aşmaya çalıştıklarını ifade etti. Hem yerel hem merkezi düzeyde kurumlar arası iş birliğiyle oluşturulan sosyal politikaların karalılıkla sürdürüldüğünü aktaran Erdoğan bu kapsamda ilki 2007 yılında hazırlanan Ulusal Eylem Planı'nı sürekli güncelleyerek ve geliştirerek bugüne kadar getirdiklerini anlattı.

6284 sayılı kanun en önemli dönüm noktası oldu

Dördüncüsü hazırlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planında günün ihtiyaçlarına yönelik yeni başlıklar bulunduğunu dile getiren Erdoğan kadına yönelik şiddet sorunuyla mücadelede çok yönlü bütüncül ve disiplinler arası bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Bu çerçevede ilk idari ve hukuki somut adımı 2006 yılında yayınlanan başbakanlık genelgesi ile atılırken kadına yönelik şiddetle mücadelede öncelikli politikaların belirlendiği 3 ulusal eylem planı uygulanmıştı. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair 6284 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinin, bu doğrultudaki en önemli dönüm noktası olduğunu kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

“Türkiye bu kanunla dünyada kadına yönelik şiddetle mücadelede en kapsamlı ve etkili mevzuata sahip ülkeler arasında ilk sıralara çıkmıştır. Nitekim uygulamadaki neticeler, kanunun gerçekten bu yürek parçalayıcı, vicdan kanatıcı meselenin çözümünde çok önemli mesafeler kat etmemizi sağladığına işaret ediyor."

5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet

Şiddete uğrayanın kadın veya erkek, çocuk veya yaşlı, engelli veya engelsiz olmasının fark etmediğini, geniş yelpazesiyle kanunun herkesi koruma kapsamına aldığına dikkat çeken Erdoğan, yeni eylem planıyla mücadelenin daha da güçlendiğini ifade etti.

Erdoğan’ın 2021-2025 yıllarını kapsadığını bildirdiği Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı için hazırlıklar 2020 yılı başından beri sürüyor. Eylem planının hazırlanmasında ise kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, medya mensuplarının, uluslararası kuruluş temsilcilerinin ve ilgili tüm paydaşların katkıları bulunuyor. 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet şeklinde yapılandırılan bu bütüncül politika ile sorunun tamamen ortadan kalkması hedef alınıyor.

Önümüzdeki 5 yıl boyunca kadına yönelik şiddetle mücadelede takip edilecek ana başlıkların hepsi bu planda yer alırken bu başlıklar; mağdurların adalete erişiminin kolaylaştırılması, şiddetle topyekun mücadele anlayışının tüm plan, program ve politikalara yerleştirilmesi, koruyucu ve önleyici hizmetlerin güçlendirilmesi, toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılması, sistematik, güvenilir, karşılaştırılabilir verilerin toplanması ve yorumlanması olarak özetlendi.

7 ilde 9 kadın konuk evi daha açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda Adalet, İçişleri, Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında protokoller imzalandığını bildirdi.

Mağdur odaklı mücadele prensibi ile çalışan ŞÖNİM'lerde bugüne kadar 682 bini kadın, 54 bini erkek ve 96 bini çocuk olmak üzere toplam 833 bin kişiye hizmet verildiğini aktaran Erdoğan, "Yatılı kurumsal hizmetlerimizi ise 81 ilimizdeki 149 kadın konuk evinde 3 bin 576 kapasiteyle sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde 7 ilimizde 9 yeni kadın konuk evi daha açılacaktır. Ayrıca 9 ilimizdeki mevcut kadın konukevlerini, şiddet mağduru kadınların ve çocuklarının ihtiyaçlarına göre dönüştürüyoruz. Tehdit altında olan kadınlarımız için ihtisaslaşmış kadın konuk evlerimizde özel güvenlik önlemleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.