08 Mayıs 2021

Kadın kooperatiflerine hibe desteği

127 kadın kooperatifinin 140 projesine hibe desteği sağlanacak

Bu yıl toplam 57 ilde etkinlik gösteren 127 kadın kooperatifinin 140 projesine Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOPDES) kapsamında hibe desteği sağlayacaklarını duyuran Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada KOOPDES kapsamında Kadın Kooperatiflerine 150 bin liraya kadar hibe desteklerinin devam edeceğini kaydederek “Bu yıl toplam 57 ilde faaliyet gösteren 127 kadın kooperatifinin 140 projesine hibe desteği sağlayacağız. Hayırlı olsun.” dedi. Ticaret Bakanlığının internet sitesinde değerlendirmeleri yer alan Bakan Muş, yaptığı yazılı açıklamada Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı'nın Bakanlıkça kooperatiflerin üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanılmasına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların kooperatif modeliyle ekonomiye  kazandırılması amacıyla geçen yıl hayata geçirildiğini anımsattı.

Bakan Muş, kadın kooperatiflerinin sermaye sıkıntısı nedeniyle yapamadıkları yatırımları gerçekleştirebilmelerinin, proje bedellerinin bir bölümünün KOOP-DES Programı kapsamında hibelerle karşılanmasıyla mümkün olacağına dikkat çekti. Ayrıca bu desteklerle kooperatiflerin etkin ve verimli çalışmasının ve ekonomik katma değerin artırılmasının sağlandığını ekledi.

"Kadın girişimcilerimiz ekonomimiz açısından çok önemli”

Bakanlık olarak kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini belirten Muş, şu ifadeleri kullandı:

"Kadın girişimcilerimizin ekonomimiz açısından çok önemli olduğunun farkındayız. Kadınlarımızın emek ve sermayelerini birleştirerek kooperatif kurmalarını Bakanlık olarak destekliyoruz. KOOP-DES kapsamında, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere finansman desteği sağlanmaya bu yıl da devam edeceğiz. 2021 yılı için kadın kooperatiflerimizin başvuruları şubat ayında alınmıştı. Bu yıl toplam 57 ilde faaliyet gösteren 127 kooperatifin 140 projesine hibe desteği verilmesi uygun görüldü. Toplam tutarı 16 milyon 690 bin lira olan bu projelere Bakanlığımızca sağlanacak hibe destek tutarı 12 milyon 590 bin lira düzeyinde."

Ekipmandan istihdama, geniş kapsamlı destek

Bakanlığın KOOP-DES programı çerçevesinde ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerin;
-Makine ve/veya ekipman ile ilgili mal alımlarına,
-Ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına,
-Ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımlarına,
-Projelerine ilişkin nitelikli personel istihdamlarına destek sağlanıyor.

Ticaret Bakanlığınca proje tutarlarının kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 75’i, diğer bölgelerde yüzde 50'si ve kalkınmada öncelikli yöre şartı aranmaksızın ortaklarının en az yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde ise yüzde 75’i hibe olarak karşılanıyor.