05 Mart 2014

Kadınların iş gücüne katılma oranı yükseldi.

2013 yılında nüfusun %49.8’ini kadınların oluşturduğu Türkiye’de 15 yaş ve üstü kadın nüfusunun iş gücüne katılma oranı %25.9’dan %30.8’e yükseldi. Kadınların iş gücüne katılım oranı kırsal kesimde kentlere oranla daha yüksekti. İş gücüne katılan kadınların işveren kadınlara oranının en yüksek olduğu il ise Artvin oldu.