24 Mart 2009

TBMM’de Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kuruldu.

Kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi ile kadın-erkek eşitliğinin sağlanması hususlarındaki ulusal ve uluslararası gelişmelerin TBMM’ye bildirilmesi ve gerektiğinde görüş sunulması amacıyla TBMM’de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kuruldu. Komisyon kadın hakları ihlalleri, kadına yönelik şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı gibi konularda yapılan binlerce başvuruyu inceledi.