07 Mart 2017

Türkiye’de üniversite mezunu kadınların sayısı %8 oranında artış gösterdi.

2015 yılında yapılan araştırmalara göre ilkokul mezunu kadınların oranı %45,2'den %35,9'a gerilerken ortaokul veya dengi bir okul bitirenlerin oranı 0,6 puan artarak %5,9'a ulaştı. Lise ve dengi okul mezunu kadınların oranı 6,5 puan artışla %15,6'ya çıktı. Yüksekokul ve fakülte mezunu kadınların oranı ise 7,7 puan artarak %5,4'ten %13,1'e yükseldi.