01 Ocak 2015

Yeni anne-baba olmuş memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı tanındı.

TBMM’de kabul edilen yeni torba yasaya göre memur anne-baba, çocuğunun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışmayı talep edebilir. Yarı zamanlı çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak şartıyla izleyen ay başından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilir.