09 Haziran 2021

Yönetim, araştırma ve inovasyonda kadın akademisyenlerin oranı arttırılıyor

Türkiye artan kadın profesör sayısıyla Avrupa’yı geride bıraktı

Türkiye'de 129'u devlet, 74'ü vakıf ve 4'ü vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere 207 yükseköğretim kurumunda, 8 milyon 219 bin 518 öğrenci, 90 bin 338 öğretim üyesi, 180 bin 65 öğretim elemanı bulunuyor. Akademisyenlerin sayısı 2003'te 74 bin 134 iken bu sayı, 2020'de 98 bin 404'i erkek, 81 bin 661'i kadın olmak üzere 180 bin 65'e yükseldi. Böylece toplam akademisyenler içinde kadın akademisyenlerin oranı yüzde 45'ün üzerine çıktı. Akademide kadın araştırma görevlilerinin sayısı erkekleri geçerken 26 bin 352 kadın, 25 bin 60 erkek toplam 51 bin 412 araştırma görevlisi bulunduğu tespit edildi. Aynı zamanda hukuk alanındaki kadın araştırma görevlisi sayısı da erkek araştırma görevlisi sayısını aştı.

Kadın öğretim üyesi sayısı hem AB’nin hem ABD’nin önünde

YÖK kaynaklarının verilerine göre Türkiye'de mevcut olan 10 bin 11 kadın profesörle, kadın profesör oranı toplam profesörlerin yüzde 32,5'ini oluşturuyor. İstatistiklere göre Türkiye, yüzde 20,8 kadın profesör oranı ortalamasına sahip AB ülkelerini geride bırakırken 32,5 oranla ABD ile eşitlendi. Türkiye’deki kadın akademisyenler 10 bin 11 profesörün yanı sıra 7 bin 190 doçent, 18 bin 736 kadın doktor öğretim üyesi ve 45 bin 724 kadın öğretim görevlisinden oluşuyor. Ayrıca Türkiye, yüzde 45 oranındaki kadın öğretim üyesi oranı ile yüzde 41,3 orana sahip AB ortalamasını ve yüzde 42,5'lik ABD ortalamasını da geride bıraktı.

 

Üniversitelerde 394 akademisyen kadın üst yönetimde görevli

Türkiye genelinde devlet üniversitelerinde 255, vakıf üniversitelerinde 139 olmak üzere toplam 394 akademisyen kadın, üniversitelerde dekan ve rektörlük görevinde bulunuyor. Avrupa Üniversiteler Birliğinin yayınladığı raporda, 48 üye ülkede kadın rektör oranı ortalaması yüzde 15 ve bu ülkelerin 20'sinde bu görevde hiç kadın bulunmuyorken Türkiye'de 17 kadın rektör görev yapıyor.

Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelerde çeşitli adlarla Kadın Araştırma ve Uygulama Merkezleri oluşturuldu ve ilgili akademik birimler ile çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi. Kadın akademisyenlerin araştırma ve inovasyonda daha çok yer alması için de ilgili kurumlar ile iş birliği komisyonu kuruldu. Öte yandan yükseköğretimdeki erkek öğrenci sayısı 4 milyon 178 bin 286 ile yüzde 51, kız öğrenci sayısı ise 4 milyon 41 bin 232 ile yüzde 49 orana sahip. Kız öğrenci oranı üniversitelerin ülke geneline yaygınlaşmasıyla 2002'de yüzde 42 iken bugün yüzde 49'a ulaştı.