30 Haziran 2004

Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) kaldırıldı.

Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) 12 Eylül sonrası bir nevi sıkıyönetim mahkemesi gibi işleyen özel yetkili mahkemelerdi.  Avukatın dosyaya erişimini kısıtlayan, tutuklamanın somut delillere dayanması ilkesini daraltan DGM’ler özellikle 1990’lı yıllarda Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde sürekli tartışma konusu olmuştu. Bu sebeple, önce 22 Mayıs 2004’te yürürlüğe giren Anayasa değişikliği ile DGM’lerin anayasal dayanağı kaldırıldı, sonrasında ise DGM’ler 20 Haziran 2004’te yapılan kanun değişikliği ile lağvedildi. 2014 yılına gelindiğinde ise bütün özel yetkili mahkemeler kaldırıldı.