30 Kasım 2002

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 24 yıldır uygulanmakta olan sıkıyönetim ve olağanüstü hal uygulamaları kaldırıldı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki olağanüstü idare 1978’de ilan edilen sıkıyönetim ile başladı. 1987 yılında bölgede sıkıyönetimin kaldırılmasından hemen sonra da olağanüstü hale geçildi. Doğu ve Güneydoğu illerinde tam 46 defa uzatılan OHAL uygulaması Ak Parti iktidara geldikten sonra bir ay geçmeden 30 Kasım 2002’de kaldırıldı. Bu kapsamda, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği, Asayiş Komutanlığı gibi olağanüstü hal kurumları da lağvedildi.