12 Aralık 2011

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da medrese hocalığı yapan “mele”lere din görevlisi statüsü verildi.

Bölgede sözü geçen, saygınlığı olan ‘mele’ denilen kişilerin sınavda başarılı olmaları kaydıyla, sözleşmeli imam hatip olarak Diyanet İşleri kadrosuna alınmasına karar verildi. Bu kapsamda 1000 kişi sözleşmeli imam hatip olarak kadroya alındı. Böylece hem bölgenin imam açığı bölge insanı ile doldurulmuş, hem de bölge halkı gözünde önemli bir konuma sahip olan meleler nezdinde devletin halkla olan irtibatı güçlendirilmiş oldu.