15 Ocak 2010

İnsan Hakları ve Demokrasi Paketi açıklandı.

15 Ocak 2010’da açıklanan Demokrasi Paketi, özel okullarda Türkçe haricindeki dil ve lehçelerde eğitim verilebilmesi, eski köy isimlerinin geri verilmesi, x,w,q harflerinin kullanılabilmesi, nefret suçlarına ağır yaptırımlar uygulanması gibi demokratik reformlar getirdi.
‘İnsan Hakları Paketi’ olarak da isimlendirilen orta vadeli uygulamalar listesinde, Türkiye İnsan Hakları Kurumu (İHK), Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu, Bağım Kolluk Gözetim Komisyonu’nun kurulması yer aldı.